คอลเลกชัน: Flexible Diamond Strips and Tapes

Flexible Diamond Strips and Tapes can be wrapped around a dowel or attached to a sanding stick with the pressure sensitive adhesive. Smooths and shapes most materials.Diamond strips are 3/4 inch by 7 inch,1in x 8in strips,3 .75 in x 11.63in ,12in x1 in,1.57 in x 11.13 Velcro backed electroplated diamonds that can be used with a hard plastic file for surface and edge sanding or wrapped around fingers or other tools to get into hard to reach areas for grinding of your glass surfaces. 
The diamond strip set contains one each of 60 grit, 120 grit, 200 grit, and 400 grit. These strips can be wrapped around a dowel or mounted on a flat surface for a long-lasting cutting surface.Good for smoothing and shaping most materials. 
The flexible back strip are 3/4" x 7" and can be wrapped around a dowel or attached to a sanding stick with pressure sensitive adhesive. Used to smooth a shape almost any material.These fully flexible sanding strips are great for tight corners on pottery or glass.Flexible Diamond Strips and Tapes can be wrapped around a dowel or attached to a sanding stick with the pressure sensitive adhesive. Smooths and shapes most materials.

สินค้า 7 รายการ
 • 1 inch x 8 inch Flexible Diamond Coated Emery Grinding Polishing Strips
  ราคาปกติ
  $13.00
  ราคาขาย
  $13.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 80x30mm Flexible Diamond Coated Emery Grinding Polishing Strips
  ราคาปกติ
  $13.00
  ราคาขาย
  $13.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 11" x1" Jewelers Polishing Diamond Emery Strips
  ราคาปกติ
  $13.00
  ราคาขาย
  $13.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 7 inch x 3/4 inch Flexible Diamond Coated Emery Grinding Polishing Strips
  ราคาปกติ
  $13.00
  ราคาขาย
  $13.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 3"x 264" Sueding Textile machine Diamonds Emery Strips and Tapes
  Sueding Textile machine Diamonds Emery Strips and Tapes
  ราคาปกติ
  $655.00
  ราคาขาย
  $655.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 1900x230mm Sueding Textile machine Diamonds Emery Strips and Tapes
  Sueding Textile machine Diamonds Emery Strips and Tapes
  ราคาปกติ
  $620.00
  ราคาขาย
  $620.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 1900x1600/52mm Sueding Textile machine Diamonds Emery Strips and Tapes
  Sueding Textile machine Diamonds Emery Strips and Tapes
  ราคาปกติ
  $385.00
  ราคาขาย
  $385.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
a { text-decoration: none; }