คอลเลกชัน: Diamond Smoothing Pads

The Resin Diamond Pre-Polishing Smoothing Pad s are specially designed for pre-polishing applications, offering exceptional Smoothing and surface preparation capabilities. Crafted with high-quality Resin and embedded diamond particles, these pads ensure efficient material removal and uniform surface finish, making them an essential tool in the polishing process.

สินค้า 60 รายการ
 • 24" 50000Grit Resin Diamond Pre-Polishing Smoothing Pads Magnetic Backing
  ราคาปกติ
  $195.00
  ราคาขาย
  $195.00
  ราคาปกติ
  $225.00
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 24" 14000Grit Resin Diamond Pre-Polishing Smoothing Pads Magnetic Backing
  ราคาปกติ
  $195.00
  ราคาขาย
  $195.00
  ราคาปกติ
  $225.00
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 24" 8000Grit Resin Diamond Pre-Polishing Smoothing Pads Magnetic Backing
  ราคาปกติ
  $195.00
  ราคาขาย
  $195.00
  ราคาปกติ
  $225.00
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 24" 3000Grit Resin Diamond Pre-Polishing Smoothing Pads Magnetic Backing
  ราคาปกติ
  $195.00
  ราคาขาย
  $195.00
  ราคาปกติ
  $225.00
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 24" 1200Grit Resin Diamond Pre-Polishing Smoothing Pads Magnetic Backing
  ราคาปกติ
  $195.00
  ราคาขาย
  $195.00
  ราคาปกติ
  $225.00
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 24" 600Grit Resin Diamond Pre-Polishing Smoothing Pads Magnetic Backing
  ราคาปกติ
  $195.00
  ราคาขาย
  $195.00
  ราคาปกติ
  $225.00
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 24" 325Grit Resin Diamond Pre-Polishing Smoothing Pads Magnetic Backing
  ราคาปกติ
  $195.00
  ราคาขาย
  $195.00
  ราคาปกติ
  $225.00
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 24" 280Grit Resin Diamond Pre-Polishing Smoothing Pads Magnetic Backing
  ราคาปกติ
  $195.00
  ราคาขาย
  $195.00
  ราคาปกติ
  $225.00
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
a { text-decoration: none; }