คอลเลกชัน: Flexible Diamond Sanding Pad

Our Flexible Diamond Sanding Discs, expertly crafted with a metal plated bond that securely anchors micron graded diamonds to the backing. These Discs are designed for grinding and polishing hard-to-grind materials such as stone, glass, ceramic, metal, carbide, and composites.

Featuring a heavy-duty, water-resistant polyester backing, our sanding Discs are suitable for flat, edge, and contour grinding and polishing . The open dot pattern provides durability and long life, while allowing for performance on various contours. Experience aggressive cutting with reduced loading for efficient results.

Our Quick Change Roloc Discs make grade changes easy, ensuring seamless transitions between tasks. Suitable for both wet and dry grinding and polishing , our flexible diamond sanding pads are versatile and suitable for a wide range of materials including granite, marble, terrazzo, natural stone, engineered stone, glass, ceramics, and hard metals.

All our flexible diamond Discs come in various fittings for hand and stationary machines, and are color coded for easy grade identification. With the most popular sizes and types available from stock, you can trust our flexible diamond sanding Discs to meet your grinding and polishing needs with ease and efficiency.

สินค้า 25 รายการ
 • 14" 600Grit Flexible Diamond Sanding Pads
  Flexible Diamond Sanding Pads
  ราคาปกติ
  จาก $170.00
  ราคาขาย
  จาก $170.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 14" 400Grit Flexible Diamond Sanding Pads
  Flexible Diamond Sanding Pads
  ราคาปกติ
  จาก $170.00
  ราคาขาย
  จาก $170.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 14" 240Grit Flexible Diamond Sanding Pads
  Flexible Diamond Sanding Pads
  ราคาปกติ
  จาก $170.00
  ราคาขาย
  จาก $170.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 14" 120Grit Flexible Diamond Sanding Pads
  Flexible Diamond Sanding Pads
  ราคาปกติ
  จาก $170.00
  ราคาขาย
  จาก $170.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 14" 60Grit Flexible Diamond Sanding Pads
  Flexible Diamond Sanding Pads
  ราคาปกติ
  จาก $170.00
  ราคาขาย
  จาก $170.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 12" 600Grit Flexible Diamond Sanding Pads
  Flexible Diamond Sanding Pads
  ราคาปกติ
  จาก $120.00
  ราคาขาย
  จาก $120.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 12" 1200Grit Flexible Diamond Sanding Pads
  Flexible Diamond Sanding Pads
  ราคาปกติ
  จาก $120.00
  ราคาขาย
  จาก $120.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 12" 400Grit Flexible Diamond Sanding Pads
  Flexible Diamond Sanding Pads
  ราคาปกติ
  จาก $120.00
  ราคาขาย
  จาก $120.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
a { text-decoration: none; }