คอลเลกชัน: Fleixble diamond Belts

Our Flexible Diamond Superabrasive Belts, available with the broadest line of Diamond abrasives coated on a variety of Flexible backings, suitable for use on extremely hard and wear-resistant materials.

Our top-quality Diamond Belts offer a great price-performance ratio, ideal for manufacturing environments where productivity is paramount. These Flexible abrasive Diamond Beltsare extensively used in wet grinding applications, providing aggressive cutting action that is maintained throughout the long life of the Belts.

Our Belts serve a wide range of markets, including automotive, chrome platers, flat strip manufacturers, motors and machinery industries, plasma coating facilities, pulp and paper mills, film and magnetic media production, hydraulics manufacturers, office equipment suppliers, and printing and rubber roll makers.

Experience superior cutting performance and durability with our Flexible Diamond Superabrasive Belts, designed to meet the demands of even the most challenging grinding applications. Visit our website to explore our full range of products and find the perfect solution for your needs.

Cost-Effective Performance:

These top-quality Diamond Belts deliver exceptional value. Their long lifespan and aggressive cutting action translate to maximized productivity in fast-paced manufacturing environments.

Wet Grinding Expertise:

Engineered for wet grinding applications, our Belts maintain consistent performance throughout their extended lifetime.

Extensive Industry Applications:

These versatile Belts cater to a wide range of industries, including:

 • Automotive
 • Chrome Plating
 • Flat strip Manufacturing
 • Motors & Machinery
 • Plasma Coating
 • Pulp & Paper Mills
 • Film & Magnetic Media Production
 • Hydraulics Manufacturing
 • Office Equipment
 • Printing & Rubber Roll Making

Experience the Difference:

Upgrade your grinding process with superior cutting performance and unmatched durability. Our Flexible Diamond Superabrasive Belts are designed to tackle even the most challenging applications.

สินค้า 40 รายการ
 • O.D 100mmx38mm Flexible Diamond Grinding Sanding Polishing Belts
  Flexible Diamond Sanding Belts
  ราคาปกติ
  $22.00
  ราคาขาย
  $22.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 3500mmx150mm Flexible Diamond Grinding Sanding Polishing Belts
  Flexible Diamond Sanding Belts
  ราคาปกติ
  $755.00
  ราคาขาย
  $755.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 3500mmx100mm Flexible Diamond Grinding Sanding Polishing Belts
  Flexible Diamond Sanding Belts
  ราคาปกติ
  $505.00
  ราคาขาย
  $505.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 3350mmx100mm Flexible Diamond Grinding Sanding Polishing Belts
  Flexible Diamond Sanding Belts
  ราคาปกติ
  $480.00
  ราคาขาย
  $480.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 3350mmx60mm Flexible Diamond Grinding Sanding Polishing Belts
  Flexible Diamond Sanding Belts
  ราคาปกติ
  $290.00
  ราคาขาย
  $290.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 2690mmx100mm Flexible Diamond Grinding Sanding Polishing Belts
  Flexible Diamond Sanding Belts
  ราคาปกติ
  $380.00
  ราคาขาย
  $380.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 2642mmx100mm Flexible Diamond Grinding Sanding Polishing Belts
  Flexible Diamond Sanding Belts
  ราคาปกติ
  $385.00
  ราคาขาย
  $385.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 2500mmx150mm Flexible Diamond Grinding Sanding Polishing Belts
  Flexible Diamond Sanding Belts
  ราคาปกติ
  $545.00
  ราคาขาย
  $545.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
a { text-decoration: none; }