คอลเลกชัน: Diamond Nova Carving Points

Carvers find these miniature Nova sanding and polishing points answer many of their carving problems. You get the speed and high performance of our Nova resin-bond Diamond formulas in shapes and sizes for use on your carvings in the sanding and polishing processes. Mandrel size is 3/32" which fits most Foredom and Dremel power tools. Illustrations show approximate shape and size.Diamond Nova Miniature Sanding & Polishing Points solve many gemstone carvings challenges by offering the speed, high performance, and no mess of Diamond Pacific's legendary proprietary Nova resin-bond Diamond formulas in 2 sizes of 2 bur shapes for use on your carvings during the sanding and polishing processes. They are designed to avoid headaches while sanding those hard-to-reach areas to remove the coarse scratches from your latest lapidary masterpiece. Diamond Nova carvings points are a resin-bond Diamond compound bonded to a mandrel shaft for use in lapidary rotary tools. are slightly flexible and will wear away with use and abuse. Diamond Nova burs must be used with a lubricant like water or silicone extender fluid.

สินค้า 20 รายการ
 • Small Bullet Diamond Nova Carving Points
  Diamond Nova Carving Points
  ราคาปกติ
  $6.00
  ราคาขาย
  $6.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 280Grit 5pcs Bullet Diamond Nova Carving Points
  ราคาปกติ
  $30.00
  ราคาขาย
  $30.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 5pcs Rounded Cylinder Diamond Nova Carving Points
  ราคาปกติ
  $30.00
  ราคาขาย
  $30.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • Small Rounded Cylinder Diamond Nova Carving Points
  Rounded Cylinder Diamond Nova Carving Points
  ราคาปกติ
  $6.00
  ราคาขาย
  $6.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 5pcs Bullet Diamond Nova Carving Points
  ราคาปกติ
  $30.00
  ราคาขาย
  $30.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 50000Grit 5pcs Rounded Cylinder Diamond Nova Carving Points
  ราคาปกติ
  $30.00
  ราคาขาย
  $30.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 14000Grit 5pcs Rounded Cylinder Diamond Nova Carving Points
  ราคาปกติ
  $30.00
  ราคาขาย
  $30.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
 • 8000Grit 5pcs Rounded Cylinder Diamond Nova Carving Points
  ราคาปกติ
  $30.00
  ราคาขาย
  $30.00
  ราคาปกติ
  ราคาต่อหน่วย
  ต่อ 
  ขายหมดแล้ว
a { text-decoration: none; }